Tag: block D elysian

ELYSIAN – THÀNH TỰU MỚI TRONG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG XANH CỦA GAMUDA LAND

Là một trong những doanh nghiệp địa ốc tiên phong đưa việc ứng phó biến đổi khí hậu vào hoạt động kinh doanh của mình, Gamuda Land đã thiết lập một chiến lược hành động với những mục tiêu cụ thể, mang tính lượng hóa cao áp dụng vào toàn bộ các khâu trong quá […]

error: Alert: Content selection is disabled!!